OX2 Förvaltning

Professionell förvaltning optimerar produktionen

OX2 är en av Nordens största förvaltare med uppdrag för kommersiell och teknisk förvaltning av över 340 verk, motsvarande ca 1 100 MW och en årsproduktion om ca 3,5 TWh. Vi hanterar alla frågor viktiga för ägaren och verkar för maximerad lönsamhet och problemfritt ägande.

När vindkraftsanläggningen är byggd och driftsatt tar OX2:s förvaltningsteam över den dagliga övervakningen. Detta team har omfattande erfarenhet av olika slags energianläggningar och är experter inom vindkraft.

Hög produktion och tillgänglighet
Bland våra kunder finns ägare av vindkraftsanläggningar uppförda av OX2 där driften ingår i förvärvsavtalet, men även ägare av anläggningar som utvecklats och byggts av tredje part.

Syftet är att maximera lönsamheten genom att säkerställa en hög produktion och tillgänglighet, samt att avlasta och frigöra tid för ägarna.

Exempel på företag som anlitar OX2 för att förvalta och optimera produktionen är bl a IKEA, Aquila, Allianz och Polarbröd.

Full insyn som kund
Som kund har du möjlighet att när som helst logga in i vårt övervakningssystem och själv kontrollera drift, statistik och produktion i realtid.

OX2:s förvaltningsteam hanterar bland annat:

  • Drift- och produktionsuppföljning
  • Optimering av prestanda och tillgänglighet
  • Teknisk förvaltning och besiktningar
  • Fjärrövervakning av vindkraftverken från egen övervakningscentral
  • Finansiell och administrativ hantering
  • Riskhantering
  • Avtalshantering
Dela
× -