Sigtuna har vind i elen

I Sigtuna står vindenergi redan idag för en betydande del av elförbrukningen. Vid årsskiftet 2012/2013 ökade andelen. Då inleddes produktionen på Fallåsberget i Ockelbo, där kommunen äger ett av tio vindkraftverk.

Här berättar Christer Sandberg om kommunens erfarenheter kring sina vindkraftsinvesteringar. Christer är numera pensionerad biträdande kommunchef, men kvar som konsult med bland annat vindkraft som något av en specialitet.

Det blir Sigtunas tredje vindkraftverk. Varför vindkraft?
Om man ska vara noga är vindkraftverket på Fallåsberget det andra som ägs av kommunen, det tredje tillhör vårt kommunala bostadsbolag Sigtunahem. Det finns två tungt vägande skäl för vårt intresse av vindenergi. Det första är självklart vår miljö och det andra är att det är ekonomiskt intressant. All energi kommunen köper ska vara grön, det vill säga komma från förnyelsebara energikällor. Genom att äga produktionen kan vi dessutom få en bättre kontroll på ekonomin.

Hur gick ni tillväga vid upphandlingen?
Det allra första vindkraftverket köpte vi begagnat 2008. Så det här är den första regelrätta upphandlingen som vi har genomfört. Men vi tog givetvis vår erfarenhet från den första vindkraftsaffären med oss in i upphandlingen. Vi har framförallt sökt en professionell och trygg leverantör med hög servicegrad.
Rent praktiskt arbetade vi i två steg. Först bjöd vi in företag att lämna anbud, fyra företag anmälde intresse och därefter inledde vi den egentliga anbudsprocessen.

Hur bedömde ni anbuden?
Vi fäste väldigt stor vikt vid anbudens vindmätningar och analysen av de här mätningarna. Här tog vi in extern expertis som kunde bedöma anbudens siffror att de var trovärdiga och så att säga höll måttet. Det var en kunskap som vi saknar.

Ett annat mycket viktig krav för oss var vilken nivå anbudsgivarens förvaltnings- och serviceorganisation hade. Vi tog in referenser och fäste bland annat stor vikt vid att servicen inte befann sig för långt från anläggningen. Det är här vår erfarenhet från vårt första vindkraftverk kom in, professionell förvaltning och hög kvalitet på servicen är viktigt!

Och OX2 levde upp till de här kraven?
Ja, vi gick i mål med OX2 på samtliga punkter. De hade gjort utförliga vindmätningar med mast under

12 månader, de visade på produktions- beräkningar som utförs av oberoende part och att de kunde visa på en effektiv driftsorganisation som snabbt kan vara på plats. Dessutom kunde OX2:s referenser bekräfta bilden av ett företag som håller hög kvalitet på service och förvaltning. När priset till sist vägdes in föll valet på OX2:s anbud om vindkraftverket i Ockelbo.

Har du några rekommendationer till andra kommuner som funderar på vindkraft?
Jag vet inte om man kan se det som en rekommendation direkt, men vi menar att det sätt som vi genomförde upphandlingen på fungerade väldigt bra. Vi bjöd in till upphandling i enlighet med LUF istället för att tillämpa LOU*. Det innebar att vi hade en förhandlad upphandling. På så sätt fick vi en möjlighet att diskutera och förhandla med anbudsgivarna. Att vi gjorde så ökade helt klart kvaliteten. Det ligger ett stort värde i att få en dialog, för alla parter, och det är jag väldigt nöjd med!

Allra sist – hur stor del av Sigtunas elkonsumtion täcker ni med vindkraft?
I kommunen förbrukar vi idag cirka 21 000 MWh, när vårt nya vindkraftverk tas i bruk räknar vi med att mer än hälften kommer från vindkraften, vår kalkyl säger 12 500 MWh.

Fakta Sigtuna kommun

  • Sigtuna kommun har cirka 41 000 invånare, Sigtuna ligger i norra delen av Stockholms län
  • Kommunens elförbrukning är ca 21 000 MWh årligen
  • Vindkraftverket är ett Siemens 2,3 MW med en totalhöjd på 149,9 m
  • Vindkraftverket producerar 7 500 MWh per år
  • Det driftsatta vindkraftverket bidrar till att ersätta koldioxidutsläpp med upp till 6 000 ton koldioxid per år
  • Fallåsbergets vindpark består totalt av tio verk, beläget väster om i Ockelbo kommun, i Gävleborgs län.

* LOU – lagen om offentlig upphandling. LUF – Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Dela
× -