Rättviks kommun blev en förebild

Kommunalrådet Inge Östlund i Rättviks kommun är på många sätt en pionjär. Han såg de ekonomiska fördelarna med en vindkraftsinvestering långt före de flesta andra kommuner. 2007 tog kommunen beslutet om att köpa två vindkraftverk. Rättviks kommun blev en förebild och »Rättviksmodellen« ett begrepp.

Fakta:

  • Rättviks kommun ligger i mellersta Dalarna, i Siljansbygden 28 mil norr om Stockholm och har en befolkning på ca 11 000 personer.
  • Kommunens elförbrukning är ca 16,5 gigawattimmar/år.
  • Inge Östlund är kommunalråd (C) i Rättviks kommun sedan 2007.
  • Kommunen äger 2,43 verk (resterande 0.57 ägs av en ekonomisk förening för andelsägd vindkraft). Två verk förvärvades 2007 och ett verk 2010.
  • Vindkraften från verken täcker ca 70 procent av kommunens elförbrukning och Inge Östlund bedömer att kommunen gör en besparing på ca 3 miljoner kronor per år som vindkraftsägare.

1. Hur kom du på tanken att köpa ett vindkraftverk?
Vi backar till 2006 då jag läste i bygglovsansökan att OX2 sökte bygglov för 15 vindkraftverk i Rättviks kommun. Det väckte mitt intresse och jag fördjupade mig i det och insåg snart att det skulle vara lönsamt för en kommun att äga vindkraft, så jag tog kontakt med OX2. Efter en dialog kom vi överens om att vi fick köpa två verk.

2. Vad var drivkraften för dig för att få igång processen?
Jag visste att vi konsumerade 16,5 GWh i kommunen och det var stora kostnader. Jag räknade snabbt ut att vi kunde sänka kostnaderna ganska rejält. Sedan finns det ju en vilja att ha miljöprofil, men den kom på köpet. Det är inte fel att vara miljömässigt korrekt som kommun. Vi hade inte berörts av vindkraft tidigare, det har inte varit möjligt tidigare med de mindre vindkraftverken som fanns då, som på grund av för låg tornhöjd inte passade i skogsland. Jag såg det som en kittlande utveckling för landsbygden. Det är inte så ofta det kommer in miljardinvesteringar på vischan. Det måste man hänga med på och jag mötte inget motstånd. Jag hade bra på fötterna, och affären visade god lönsamhet.

3. Hur mottogs din idé inom kommunen?
Det var enhälligt beslut, ingen sa emot. En bidragande orsak var att OX2 som privat företag hade bildat ett vindkraftskooperativ och på det sättet inspirerade oss så att vi också bildade ett kooperativ själva. Det breda ägandet gör att folk blir välvilligt inställda. Det kunde man inte minst se vid invigningen av parken 2009 i maj. Den kommer jag aldrig att glömma. Ägarstrukturen gör att man undviker negativa röster. Alla som vill får vara med på tåget.

4. Vilka är era erfarenheter av vindkraftköpet?
Lönsamheten styrde beslutet om investering. Jag såg en enorm potential att tjäna pengar under verkets livslängd. Och man får en miljöprofil samtidigt. Man har lyft upp folks medvetande en hel del under den här resan. Folk har läst mycket om vindkraften i lokaltidningarna, man ser att det händer saker i bygden. Man pratar mer miljö idag än innan parken kom. Vi är glesbefolkade i Dalarna och miljöfrågan är inte så aktuell här som i städerna. Men tack vare etableringen har folk blivit mer medvetna ändå. Vi har tagit inriktningsbeslut att vi ska vara väl framme inom miljön. Vi har byggt bort mycket olja även tack vare fjärrvärmeverken baserat på bioenergi.

5. Har ”Rättviksmodellen” med vindkraft väckt nyfikenhet?
Jag har åkt land och rike och berättat om Rättviksmodellen – mycket roligt! Det kunde jag aldrig anat, vilken karusell för min del. Många kommunpolitiker är dåligt pålästa när det gäller vindkraft och jag har blivit eftertraktad som föreläsare i den här frågan. Det händer flera gånger i veckan att folk ringer och frågar om jag kan berätta, hur jag räknat, hur processen gått. Tror jag varit på 14-15 ställen och pratat om det här. Mora kommun rekommenderade jag att fördjupa sig och de har köpt ett av de kommande verken på Hedbodberget. En otroligt spännande resa för min egen del som jag aldrig tänkt från början. I Ånge frågade de om jag kunde bli kommunalråd där!

6. Vad tror du är en framgångsfaktor för förvärv av vindkraftverk och lyckosamma affärer mellan företag och kommun?
Ska man komma framåt måste man äga frågan. Ingen kommer och stoppar ett vindkraftverk i munnen på en. Det måste finnas ett intresse. Bygdepengen är viktig för norra Sverige. Det är också viktigt att veta vilka lagar som gäller.

Dela
× -