Ledarna vill bidra till hållbar samhällsutveckling

Thomas Eriksson är vice vd på Ledarna, som köpt en del i vindkraftverk nr 5 på Bösjövarden av OX2. Här svarar han på några frågor kring samarbetet med OX2 och satsningen på förnybar el genom vindkraft.

Ledarna är delägare i ett vindkraftverk på Bösjövarden. Varför?
För Ledarna är frågan om hållbar utveckling prioriterad och vi vill göra det vi kan för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Energiområdet är en nyckel för att få ner utsläppen av koldioxid och att då satsa på vindkraft kändes klokt. Dessutom är detta ett passivt ägande vilket passar oss väldigt bra.

Räknar ni med att kunna sänka era elkostnader?
Ja, det kommer vi att göra men det är inte den primära anledningen till att satsa på vindkraft.

Logotype Ledarna

Fakta om Ledarna

  • Den enda fackliga organisationen som arbetar bara för chefer
  • Över 90 000 medlemmar
  • Är politiskt obundet
  • Bildades 1905
  • Äger del i verk 5 på Bösjövarden i Mora kommun
Thomas Eriksson, vice vd på Ledarna

Thomas Eriksson, vice vd på Ledarna

Ser ni andra fördelar med att investera i vindkraft?
Vi blir ju självförsörjande på förnybar energi, vilket betyder att vi drastiskt kommer att minska våra och våra hyresgästernas utsläpp. Det känns också viktigt att vara lite av en föregångare och satsa på fossilfria energikällor.

Hur har samarbetet med OX2 fungerat hittills?
Det har fungerat väldigt bra och smidigt, vilket främst innebär att det inte har krävt så mycket tid från vår sida.

Skulle du rekommendera detta till andra fastighetsägare?
Ja. Förutom hållbarhetsaspekten och att som fastighetsägare ta ansvar för sin klimatpåverkan så går det även att få bra ekonomi i vindkraft.

Dela
× -