REIF – Fonden som enbart satsar på lönsamma investeringar i vind och sol

I december 2014 överlämnade OX2 åtta vindkraftverk till Renewable Energy Infrastructure Fund (REIF). »Investeringar i vindkraft ger långsiktiga och förutsägbara kassaflöden, vilket är precis det som institutionella investerare efterfrågar«, säger Ralph Seraphim Managing Partner på Goodyields Capital som är fondens förvaltare.

REIF är en tysk fond som erbjuder institutionella investerare möjligheten att investera i en diversifierad portfölj med anläggningar som producerar förnybar energi. Orsaken till att förnybar energi blivit intressant för institutionella investerare är att investeringar i vind och solanläggningar ger långsiktiga, i allmänhet väl förutsägbara kassaflöden som till stor del är oberoende av kapitalmarknaderna, men med en avkastning som är i linje med eller till och med överstiger de krav som institutionella investerare har.

Ralph Seraphim, Goodyields Capital.

Ralph Seraphim, Managing Partner på Goodyields Capital. Foto: Goodyields Capital.

– Den globala energisektorn genomgår för närvarande en massiv och spännande transformation. De tekniska framstegen inom förnybar energi under det senaste decenniet har lett till dramatiskt minskade produktionskostnader och det finns en global politisk vilja att minska utsläppen av växthusgaser och bli av med beroendet av dyra och ändliga fossila bränslen, som dessutom ofta kommer från politiskt instabila länder, säger Ralph Seraphim.

REIF var fulltecknad 2013 och har så här långt investerat i två solkraftsanläggningar i Italien, en landbaserad vindpark i Frankrike och en vindkraftsanläggning i Sverige. Den senare består av åtta vindkraftverk (16 MW) belägna på Mässingberget i Dalarna. Vindkraftverken uppfördes av OX2 under 2014.

– Sverige och Norden är attraktiva marknader för investeringar i vindkraft på grund av bra vindförhållanden och liten politisk risk. Vi kommer fortsatt ha fokus på de nordiska länderna för kommande investeringar och gör gärna affärer med OX2 igen. De har varit väldigt pålitliga och snabba. Samarbetet har varit mycket gott och präglats av ett ömsesidigt förtroende, säger Seraphim.

Om Mässingbergets vindpark

  • Vindparken är belägen på Mässingberget, ca 17 km norr om Orsa i Dalarnas län.
  • Parken består av totalt 11 vindkraftverk av modell Vestas V100 2,0 MW.
  • Ägarna är: REIF (8 verk), Polarbröd (1 verk), E-Kraft (1 verk) och Älvsborgsvind (1 verk).
  • Hela parken beräknas producera 76 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för ca 16 800 hushåll. REIF:s produktion beräknas till ca 55 GWh/år motsvarande årsförbrukningen av el för drygt 12 000 hushåll.
  • OX2 driftsatte och överlämnade parken till köparna i december 2014.
  • OX2 har fortsatt ansvar för att förvalta parken tekniskt och kommersiellt.

Läs mer om Mässingbergets vindpark

Läs mer om REIF

Dela
× -