Grön vardag enklare för Mimers hyresgäster

Bostads AB Mimer i Västerås är ett av Sveriges äldsta bostadsföretag. Åldern till trots är det ett företag i framkant som satsar stort på hållbarhet. Sedan 2014 produceras egen grön el vid vindkraftverket i Bösjövardens vindpark genom ett samarbete med OX2. Mimers Affärsutvecklingschef Mikael Söderberg var ansvarig för projektet.

Varför satsar Mimer på vindkraft?

Vi anser att det är viktigt att våra hyresgäster upplever att de bor hos ett bolag som tar sitt ansvar för miljön. Det är en väsentlig del av vårt varumärkesbyggande. Genom att investera i egen vindkraftsproduktion har vi full kontroll över elens ursprung. Naturligtvis finns det även en ekonomisk aspekt, att elen ska vara så billig som möjligt. Med egen vindkraft har vi inte bara koll på produktionen, vi har även en mycket bra bild av kostnaden. En tredje och minst lika viktig aspekt är att vi på Mimer anser att det ska vara »lätt att göra rätt« och försöker på alla sätt att underlätta för hyresgästerna att göra miljöriktiga val. Det innebär allt från att vi har egen produktion av grön el till att underlätta för hyresgästerna att källsortera sina sopor. Genom att välja oss som hyresvärd ska de veta att de gör ett bra miljöval.

Hur används elen från vindkraftverket?

Den används som ren fastighetsel för husens dagliga behov. Som att driva hissar, fläktar, belysning och tvättmaskiner med mera. Nästan hälften av den el vi förbrukar kommer från vårt vindkraftverk i Dalarna. Hur är intresset för grön energi bland era hyresgäster? Intresset för hållbarhetsfrågor ökar konstant och det är viktigt för oss att visa att vi ligger i framkant vad gäller hållbarhet. Det är viktigt att komma ihåg att Mimer kan vara den största »affärspartner« våra hyresgäster har. En stor del av inkomsten går till boende och hyresgästerna har rätt att ställa krav på oss. Och naturligtvis är det viktigt att visa dem på en positiv utveckling och vad vi uträttar. I vår kundtidning har hyresgästerna kunnat följa arbetet med vindkraftverket, genom artiklar och notiser som vi med jämna mellanrum publicerat i tidningen.

Ni ger också hyresgästerna en möjlighet att tjäna på hållbarhet?

Vi var först i Sverige med att erbjuda »gröna hyresavtal« till våra hyresgäster, med avtalen uppmuntrar vi dem som vill

Mimer logotype

Om Mimer i Västerås

  • Allmännyttigt bostadsbolag, ägs av Västerås stad
  • 120 anställda (september 2015)
  • 11 500 bostäder
  • Äger ett vindkraftverk i Bösjövardens vindpark. Vindkraftverket producerar 8 GWh/år

Mimer Västerås

göra lite mer för miljön. De förbinder sig att göra en större insats. Som motprestation får de en rad erbjudanden från våra samarbetspartners. I avtalet ingår bland annat att vi kommer hem till dem och kvalitetssäkrar sådana saker som ventilation och kranar. De får också ett startpaket med praktiska prylar för den dagliga källsorteringen. Sist men inte minst genomför vi studiebesök och arrangerar föreläsningar.

Hur fungerade samarbetet med OX2?

Det fungerade mycket bra. Det är en lång process från de första kontakterna och kalkylerna till dess att vi fick elen i nätet. Jag själv har ett brinnande intresse och drev processen på styrelsens uppdrag. Det har blivit mycket lärdomar om ekonomi och teknik under projektets genomförande. En bra rekommendation är att anlita en konsult för arbetet, om man inte anser att man har tiden själv. Det finns en hel del kunniga personer som kan bidra. Vi gjorde som sagt det mesta arbetet själva och hade, och har fortsatt, en mycket bra och professionell dialog med OX2.

Berätta lite mer om Mimer

Vi är ett av Sveriges äldsta bostadsföretag, bolaget grundades redan 1920 genom ett samarbete mellan Västerås stad, ASEA och Svenska Metallverken. Staden växte med industrin och det ökande antalet arbetare och tjänstemän måste ju ha någonstans att bo. Sedan mitten av 30-talet ägs vi av Västerås stad. Vår ambition är att vara Sveriges bästa bostadsföretag. Den gröna satsningen är en viktig del.

Våra medarbetare arbetar ständigt med att göra företaget bättre för våra kunder. Ett bevis för att vi går åt rätt håll är att Mimer för en tid sedan delade första platsen med Linköping i NKI-undersökningen bland allmännyttan (NKI står för nöjd-kund-index).

Dela
× -