Vindkraftverk i dramatiskt landskap

Företag

Jouttikallio – Allianz första vindkraftsinvestering på den finska marknaden

OX2 har startat byggnationen av Ajos vindpark i Kemi, norra Finland, ett sk repowering-projekt. IKEA kommer att förvärva vindparken när den står klar 2017.

Läs mer
Logo Mimer

Grön vardag enklare för Mimers hyresgäster

Bostads AB Mimer i Västerås satsar stort på hållbarhet. Sedan 2014 produceras egen grön el vid vindkraftverket på Bösjövarden genom ett samarbete med OX2.

Läs mer

Ajos vindpark – ett repoweringprojekt

OX2 har startat byggnationen av Ajos vindpark i Kemi, norra Finland, ett sk repowering-projekt. IKEA kommer att förvärva vindparken när den står klar 2017.

Läs mer
OX2 Mässingberget

REIF – fonden som satsar på lönsamma investeringar

»Investeringar i vindkraft ger långsiktiga och förutsägbara kassaflöden«, säger Ralph Seraphim på Goodyields Capital, som köpt åtta vindkraftverk av OX2.

Läs mer
Allianz logo

Allianz vindkraftsinvestering ger el till Google

Försäkringsbolaget Allianz har tecknat förvärvsavtal med OX2 om totalt 105 MW vindkraft i Maevaara. Elen säljs vidare till Googles datacenter i Finland.

Läs mer
Polarbröd

Polarbröd vill bli 100 procent självförsörjande på förnybar el

På Polarbröd arbetar man intensivt med hållbarhetsfrågor. Ett viktigt steg togs när man förvärvade fyra vindkraftverk från OX2.

Läs mer

IKEA satsar på vindkraft

Redan under 2011 överlämnade OX2 nio nyckelfärdiga vindkraftverk till IKEA. De är belägna på Korpfjället i Dalarna och producerar nu förnybar el till IKEAs varuhus i Sverige. Den 27 juni 2012 tecknade OX2 och IKEA  avtal om ytterligare en park i Härjedalen med 30 verk.

Läs mer

Intervju med Elsa Atmer, fastighetsägare BEA hus

Elsa Atmer, som äger BEA hus, var under flera år intresserad av att hitta en hållbar och miljövänlig energilösning till sina fastigheter. Efter ett frukostmöte på OX2, information från Fastighetsägarna Stockholm och avstämning med Naturskyddsföreningen bestämde hon sig för att satsa på vindandelar.

Läs mer

Intervju med Björn Torgilsson, vd BJ System

Björn Torgilsson, vd på BJ System, beslutade om att köpa vindandelar till företaget 2007. Anledningen var främst trygghetsskäl. ”Vi har trygga leveranser till priser som inte behöver omförhandlas och står sig väl i ett samhälle som under överskådlig framtid kommer att ha prisstegringar på energi”.

Läs mer

Skanska, Jämtkraft och OX2 i unikt samarbete

Sjisjka vindkraftspark i Gällivare kommun invigdes hösten 2012 och nu producerar de 30 vindkraftverken grön förnybar el. Genom ett unikt samarbete lyckades OX2, Skanska och Jämtkraft bygga en av de största landbaserade parkerna i Sverige på en otillgänglig plats, med extremt kort byggsäsong och kargt klimat.

Läs mer
Dela
× -