OX2 – en koncern inom förnybar energi och återvinning av organiskt avfall

OX2 har tagit sig an en av vår tids största utmaningar. Genom att öka tillgången på förnybar energi och främja en cirkulär ekonomi driver bolaget ständigt utvecklingen mot ett gemensamt mål – en hållbar framtid.

Inom storskalig landbaserad vindkraft är OX2 idag en av de ledande aktörerna i Europa. Satsningen på just vindkraft sträcker sig drygt 25 år tillbaka i tiden då OX2 började bygga upp spetskompetens inom hela värdekedjan av en vindkraftsetablering – från initial projektutveckling, via försäljning och byggnation, fram till teknisk och kommersiell förvaltning. Under resans gång har bolaget byggt upp en gedigen industriell branscherfarenhet, men även en djup kunskap om finansiering ifrån institutionellt och industriellt kapital. På en allt tuffare global energimarknad där internationella finansiella investerare är primär målgrupp är detta avgörande framgångsfaktorer.

OX2 har som målsättning att erbjuda investerare de mest lönsamma vindkraftsanläggningarna på de marknader där bolaget verkar. Många av OX2:s kunder och samarbetspartners är återkommande t ex IKEA, Allianz, Google och Aquila Capital, vilket i hög grad visar att vindkraftsbranschen är en förtroendebransch.

Vindkraft är OX2:s kärnprodukt, men verksamheten breddas successivt. Decentraliserade energilösningar är ett verksamhetsområde där OX2 ser stor potential.

Via OX2:s dotterbolag Enstar erbjuds fastighetsägare kostnadseffektiva och hållbara systemlösningar för värme, kyla och el. Verksamheten växer och efterfrågan ökar, inte minst avseende solcellsinstallationer. Solenergi är också i fokus för dotterbolag Utellus som har mindre elförbrukare som målgrupp. Inom återvinning av organiskt avfall har

OX2 under de senaste åren flyttat fram positionerna och är idag en av de största biogasproducenterna i Sverige. OX2 producerar biogas och biogödsel i två anläggningar som är belägna i Helsingborg samt Sävsjö. I Helsingborg äger OX2 även en fjärrvärmeanläggning.

Ett helt förnybart energisystem och en cirkulär ekonomi
OX2 driver omställningen mot ett helt förnybart energisystem och vill främja en cirkulär ekonomi. Koncernen ser det som en förutsättning för ett hållbart samhälle i tillväxt. Den förnybara energin öppnar upp för fler och nya ägarstrukturer, vilket i förlängningen också ger en positiv konkurrens inom energisektorn och en bred uppslutning kring omställningen mot en hållbar framtid.

Kort om OX2

  • Över 17 miljarder SEK har investerats i vindkraftsanläggningar som utvecklats och uppförts av OX2
  • Har utvecklat och byggt/bygger närmare 1 600 MW vindkraft
  • 750 MW vindkraft under byggnation
  • Utför löpande screening av nya vindkraftsprojekt i Sverige, Norge och Finland och utvecklar nära samarbeten med lokala projektörer
  • Driver och utvecklar en av Sveriges största biogasanläggningar utanför Helsingborg med en kapacitet om ca 90 GWh biogas per år
  • Bedriver affärsutveckling inom flera förnybara energikällor
  • Har avtal inom teknisk och kommersiell förvaltning för 340 vindkraftverk i 25 parker med en beräknad årlig produktion om 3,5 TWh
  • Har ett hundratal medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike och Litauen med huvudkontor i Stockholm

Kunder och partners

OX2:s vindkraftsetableringar attraherar investeringskapital från en mängd olika sektorer.

Merparten av de projekt vi realiserat har genomförts tillsammans med finansiella institutioner som t ex Allianz, Aquila Capital, Fontavis, Proventus, FAM Wallenbergstiftelsen, Folksam, Stena eller stora elförbrukare såsom IKEA, Google, Polarbröd, fastighetsbolag och kommuner.

Även mer industriella aktörer som Skanska, Jämtkraft och Vattenfall finns bland OX2:s kunder.

För konsumenter som vill ha solceller eller andelar i vindkraft har vi varumärket Utellus. OX2 driver även Sveriges största vindkraftskooperativ – Solivind El Ekonomisk Förening – med ca 4 000 medlemmar.

För energieffektivisering har vi Enstar som arbetar med hållbara energisystem för fastigheter, bl a inom geoenergi.

Dela
× -