Överlåtelse

Så här gör du för att överlåta vindandelar.

Blankett för överlåtelse av andelar

  1. Skriv ut blanketten från hemsidan alternativt be att få en hemskickad från OX2 genom att meja till info@ox2.com
  2. Båda parterna skriver under ett originaldokument som skickas till OX2.
  3. Dokumentet inkommer till OX2 som ger det vidare till styrelsen för godkännande.
  4. Styrelsen skickar tillbaka det godkända dokumentet och OX2 behandlar överlåtelsen.

OBS! En avgift på 350 kr kommer att tas ut på den nuvarande andelsinnehavarens nästkommande faktura. När en överlåtelse inkommit förutser OX2 att betalningen mellan parterna är löst. En överlåtelse tar minst ca en månad vilket innebär att påkopplingarna av andelarna för den nya andelsinnehavaren kan bli annat datum än datumet på överlåtelsen.

Dela
× -