Fakturahjälp

För att få fram din rätt till andelsel varje månad delar man andelsinnehavet i kWh (1 000 kWh per andel) med 365, vilket motsvarar antalet dagar per år (under skottår är det 366 dagar). Multiplicera sedan volymen kWh med antalet dagar i den månaden fakturan omfattar.

Detta innebär att mängden andelsel varierar mellan månaderna. Den andelsel som du av någon anledning inte utnyttjat en månad, samlas »på hög« och avräknas mot kommande fakturor under andelsåret. Avräkning av andelsel kan även ske retroaktivt under andelsåret. Ett andelsår pågår 1 april – 31 mars, vilket innebär att den andelsel du inte utnyttjat före den 31 mars alltså förfaller. Om å andra sidan din elförbrukning varit större än vad som omfattas av dina andelar, täcks den delen av kompletteringsel. Kompletteringselen inhandlas på elbörsen NordPool.

All den el som OX2 Vindel säljer är förnybar och märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. På fakturan tillkommer också lagstadgad elcertifikatsavgift och energiskatt enligt ovan samt OX2 Vindels fasta avgift. Observera att konto för inbetalning inte är detsamma som det kontonummer till vilket andelarna betalades.

Andelsel
Priset för andelsel i O2 El Ekonomisk Förening är för närvarande 20 öre per kWh. Styrelsen sätter priset på årsbasis.

Vanlig el /kompletteringsel
Ditt elpris beräknas på elbörsen NordPools volymvägda spotpris. Det betyder att elpriset varierar varje månad. Vårt påslag är 2 öre per kWh. Därutöver tillkommer den lagstadgade energiskatten, elcertifikat och moms.

Fakturaalternativ
Vi erbjuder pappersfaktura men ser gärna att du väljer ett miljövänligt alternativ. Du kan betala dina fakturor med autogiro tillsammans med e-postavisering. Du kan även betala med e-faktura och anmälan för detta sker via din internetbank.

Så här kan en faktura se ut
Blankett för autogiroamälan

Dela
× -